Nieuws

De formaliteiten na de verkoop van uw woning.

Alvast goed nieuws: de notaris regelt alles - of bijna alles - na de verkoop. Hij of zij moet een aantal stappen volgen en zal u zo nodig om aanvullende informatie vragen.

Het eigendomsbewijs

De ondertekening van de authentieke verkoopakte moet bij de notaris plaatsvinden. Meestal wijst de koper de notaris van zijn of haar keuze aan. Als u niet aanwezig kan zijn, kan u uw laten vertegenwoordigen door iemand anders. In dat geval heeft u een volmacht nodig en een kopie van uw identiteitskaart.

Zodra de akte door koper en verkoper is ondertekend, geeft de notaris aan de nieuwe eigenaar een certificaat van eigendom; een document dat de eigendom van het onroerend goed bevestigt in afwachting van de definitieve akte.

De definitieve eigendomsakte

Daarna volgt een periode die 4 tot 6 maanden kan duren om de definitieve akte te verkrijgen, nadat de notaris deze heeft gedeponeerd en geregistreerd bij het hypotheekkantoor. De voorlopige akte is dus essentieel om de koper in staat te stellen om alle nodige stappen te ondernemen - afsluiten van verzekeringen, overnemen van metercontracten, …

Betaling van de verkoopsom en honoraria
U ontvangt het bedrag van de verkoop van het pand op de dag van ondertekening van de akte bij de notaris. De betaling gebeurt door de koper aan de notaris en de akte wordt pas ondertekend als de notaris de ontvangst van de verkoopsom bevestigt. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van de notariskosten (die variëren naargelang de regio), op basis van de voorlopige verklaring die hem of haar wordt verstrekt en die de registratiekosten en het honorarium van de notaris dekt. Het verschil tussen dit bedrag en de werkelijke kosten wordt aan de koper betaald zodra alle formaliteiten zijn vervuld.

Je takenlijst in het kort


Zodra de akte van verkoop is ondertekend, moet u zo snel mogelijk je verhuis voorbereiden.

Zeg al uw energie- (elektriciteit, gas, water) en telefooncontracten op, of zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar uw bestaande contracten overneemt en tegelijkertijd uw rekeningen afsluit.

Licht de verzekeringsmaatschappij in over de verkoop van uw woning. Dit is wettelijk verplicht.

Meld uw adreswijziging (belastingkantoor, kinderbijslagkantoor, ziekenfonds, enz.) en/of vraag om een opvolgingsbrief naar uw nieuwe adres gedurende drie maanden om er zeker van te zijn dat u niets bent vergeten.

Ten slotte, als uw notaris de belastingdienst op de hoogte brengt van de verkoop van uw eigendom, is het aan u om de meerwaarde van de verkoop bij de belastingdienst aan te geven. De belasting is echter alleen van toepassing als de verkoop binnen 5 jaar na de aankoop plaatsvindt. Het belastingtarief bedraagt dan 16,5%. Er bestaan speciale gevallen (zoals u misschien al geraden had!). Surf naar notaris.be voor meer informatie.

Hoe zit het met de sleuteloverdracht?

We raden altijd aan om een laatste bezoek te brengen aan het huis voordat je bij de notaris langsgaat, ook als verkoper, om er zeker van te zijn dat er na de verkoop geen bezwaar kan worden ingediend. Als de verkoop meubilair inhoudt, stelt dit bezoek u ook in staat de koper gerust te stellen over de aanwezigheid van het meubilair. Zodra de akte is ondertekend, worden de sleutels aan de koper overhandigd, maar u kan uitstel van ingebruikname vragen en dus de sleutels overhandigen op een latere datum dan de ondertekening van de koopakte. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u kan verhuizen, of om te wachten tot uw kinderen hun schooljaar hebben beëindigd.

Bij CENTURY 21 ECHO VASTGOED helpen we u om uw dromen en vastgoedprojecten te realiseren. De verkoop van een woning is altijd een intense periode vol emoties. Het is onze taak om u te begeleiden gedurende het hele proces. Wilt u graag uw eigendom te koop zetten of heeft u hem al te koop gezet? Bent u op zoek naar deskundig advies en/of hulp van een expert? Kom langs of neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.