Nieuws

De dag van de sleuteloverhandiging

Wanneer het compromis – of de voorlopige verkoopovereenkomst – is getekend, wordt de verkoop als definitief beschouwd. Tussen het ondertekenen van dit compromis en de authentieke akte, waarbij de verkoop geregistreerd wordt en u dus registratierechten betaalt, verlopen maximum vier maanden. In deze periode voert de notaris een aantal opzoekingen en controles uit. Op de dag van de ondertekening van de akte en het betalen van de prijs, krijgt de koper de sleutel. Dat kan de dag zelf, of gewoon op een andere afgesproken dag. Dat is meteen ook de dag dat u zelf voor het laatst de deur achter u dichttrekt en u dus officieel verhuisd bent.

Voor de sleuteloverhandiging wordt meestal ook een plaatsbeschrijving opgemaakt waarin de staat van de woning en de meterstanden opgenomen zijn.

Op de dag zelf mag de nieuwe eigenaar meteen in de woning. Vanaf dat moment draagt hij de lasten van gas, elektriciteit en water. De verkoper kan zijn verzekeringen best laten doorlopen tot het verlijden van de akte.

Een tip voor de nieuwe eigenaar: laat na de sleuteloverdracht ook nieuwe sloten steken. U weet nooit of een familielid of een vriend van de vorige eigenaar nog over een huissleutel beschikt.

De sleutel vroeger willen Mogelijk is er een reden dat een koper de sleutel vroeger wil. Zo kan het zijn dat hij al wil opmeten, hij advies wil verkrijgen van een expert ter plaatse, al wil starten met renoveren of een dringende huisvesting zoekt.

In de praktijk bekijkt de notaris de wensen en mogelijkheden van beide partijen. In functie daarvan tracht de notaris een zo goed mogelijke datum te vinden voor het ondertekenen van de akte.

Wil de koper de sleutels ontvangen voor het verlijden van de akte, dan bouwt u best enkele beschermingen in. Dat kan met een sleutelovereenkomst waarin u onder meer de plaatsbeschrijving, een bewijs van brandverzekering en goedkeuring van de lening en de meterstanden opneemt.

Tegelijk kan de verkoper ook al om een voorschot op de aankoopprijs – of bewonersvergoeding – vragen.

De omgekeerde situatie kan ook: een verkoper zou na het verlijden van de akte nog in zijn woning willen blijven, bv. als hij nog niet in zijn nieuwe woning kan. Ook in dit geval moeten afspraken gemaakt worden.

Voorwaarden bij verhuur

Bij verhuur van een woning loopt de sleuteloverdracht nagenoeg gelijk als bij een verkoop. De huur loopt ten einde op de laatste dag van het huurcontract. Dan is ook de laatste dag van bewoning door de laatste huurder. Na een controle van de woning loopt de overeenkomst finaal af.

De sleutels worden best pas overhandigd aan een nieuwe huurder wanneer de huurovereenkomst en plaatsbeschrijving getekend zijn, de huurwaarborg en de eerste maand huur betaald zijn en het verzekeringsbewijs geleverd is.

Opgelet: alleen wanneer in de huurovereenkomst is opgenomen dat een huurwaarborg moet worden gestort vooraleer de sleutel wordt overhandigd, is er sprake van een geldige afspraak.

De plaatsbeschrijving gebeurt door de verhuurder en huurder samen, of door een deskundige expert die hiervoor door beide partijen wordt vergoed. Nemen particulieren zelf de plaatsbeschrijving op, dan moet de verhuurder vandaag de plaatsbeschrijving eerst doen, en kan de huurder de controle nadien apart uitvoeren.

Wanneer een huurder van plan is om vooraf nog schilderwerken uit te voeren vooraleer hij de woning betrekt, dan kan de overeenkomst al lopen zonder dat de huur daarvoor betaald wordt. In ruil kan de huurder bv. een maand wonen zonder huur te betalen.

 

Vragen over (ver)kopen of (ver)huren? Contacteer ons via info@echovastgoed.be of bel ons op 014 48 12 21.