Nieuws

De 10 documenten die u voor de verkoop in orde moet hebben.

EPC

De energiescore op het certificaat geeft de energiezuinigheid van de woning aan en enkele tips om energie te besparen. Om een EPC op te maken, dient u als verkoper een erkend energiedeskundige type A in te schakelen. Een EPC blijft tien jaar geldig. Deze informatie moet ook verplicht meegedeeld worden in de verkoopadvertentie.

Attest elektrische installatie

Wanneer u een woning verkoopt die voor 1981 gebouwd werd, is een keuringsattest van de elektrische installatie verplicht. Alleen erkende controleorganismes mogen deze controle uitvoeren. Wanneer het verslag negatief is, moet de koper zich binnen 18 maanden in regel stellen. De controle op de elektrische installatie gebeurt om de 25 jaar. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen.

Attest mazouttank

Is er een mazouttank aanwezig, dan bent u verplicht geweest een onderhoud aan te gaan. Het is verplicht dit (positieve of negatieve) keuringsattest over te dragen.

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier is verplicht wanneer één of meer aannemers na 1 mei 2001 aan de woning bepaalde werken uitvoerden. Dit dossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Het dossier gaat levenslang met de woning mee.

Bodemattest

Een bodemattest geeft informatie over de bodemkwaliteit. Wanneer een grond van eigenaar verandert, is de aanvraag van een bodemattest verplicht. Dit formulier geeft aan of OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) over informatie over het perceel beschikt.

Asbestattest

Asbest is het materiaal dat vroeger te vaak in de woningbouw werd gebruikt. Dit materiaal is vandaag uiteraard verboden. Is uw woning ouder dan het bouwjaar 2001? Dan is het sinds begin 2022 verplicht om een asbestattest te overhandigen.

Stedenbouwkundige informatie

Als verkoper van een woning in het Vlaams gewest bezorgt u de koper de nodige stedenbouwkundige informatie. De notaris moet in de authentieke akte van aankoop melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, of er een verkavelingsvergunning op het goed van toepassing is, het goed met een bouwovertreding belast is of er voorkooprecht op rust. Het stedenbouwkundig uittreksel kan u aanvragen bij de gemeente en mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Informatie uit het kadaster

Een kadastraal uittreksel geeft informatie over het perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ... De aanvraag voor deze informatie kan u bij het Kadaster doen.

Informatie over de erfgoedwaarde

Sinds 1 januari 2015 bestaat ook de verplichting om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

Overstromingsgevoeligheid

Is uw woning in overstromingsgebied (of een oeverzone) gelegen? Dan moet dat risico meegedeeld worden aan een kandidaat-koper. Deze mededeling gaat mee in de verkoopadvertentie, en nadien ook in de verkoopakte.

Uw vastgoedmakelaar kan deze administratieve zorgen uit uw handen nemen. Dat is heel wat werk bespaard voor u. Neem snel contact op met ons!

014 48 12 21/ info@echovastgoed.be