Nieuws

Nieuwe regels in vastgoedland voor 2022

Een nieuw jaar, nieuwe vastgoedregels
 

Vanaf 1 januari 2022 treden er enkele nieuwigheden op rond het kopen, bouwen en verbouwen van een woning. De belangrijkste wordt ongetwijfeld de verlaging van de registratierechten.

 

1. Verlaagde registratierechten

De wetgeving rond de registratiekosten wordt flink aangepast.

Dat is goed nieuws wanneer u uw eerste woning koopt. De registratierechten dalen van 6 naar 3 procent. Bovendien wordt wie een oud huis aankoopt en zich engageert om die woning binnen de vijf jaar grondig te renoveren (tot energiepeil 60), beloond met slechts 1 procent registratierechten.

Dit is wel slechter nieuws voor wie een tweede woning wil kopen: de registratiekosten stijgen daarvoor van 10 naar 12 procent.

 

2. Geen oud EPC meer

 Belangrijk wanneer u uw woning verkoopt vanaf 2022: u zal geen EPC meer mogen gebruiken van voor 2019. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 (met de labelverdeling) mogen nog gebruikt worden.
Ook vanaf begin 2022 is het EPC gemeenschappelijke delen verplicht bij een appartementsgebouw vanaf 15 wooneenheden. Voor dit EPC moet de gebouweigenaar of de vereniging van mede-eigenaars zorgen.

 

3. Woning verplicht laten schatten

 Ook nieuw in 2022 is dat u bij het afsluiten van een hypothecaire lening uw nieuwe woning verplicht moet laten schatten. Deze strengere maatregel is ingevoerd om de verhitting van de vastgoedmarkt tegen te gaan en zo weer tot betaalbare woningprijzen te komen.

 

4. Wijzigingen rond premies

Ook rond premies en subsidies verandert er jaarlijks wel wat.
Op vlak van premies voor isolatie en technieken treedt er het eerste half jaar geen verandering op.

  • Premies en voorwaarden voor dak- of zoldervloer-, muur-, vloer- of kelderisolatie en beglazing blijven behouden. Hetzelfde geldt voor de premies voor de installatie van een warmtepomp(boiler), zonneboiler, zonnepanelen of de sturing van elektrische warmte. Meer zelfs: de geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door.
  • Denk ook aan de nieuwe federale belastingvermindering voor wie een laadpaal plaatst. Wie voor 31 december 2022 investeert, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%.
  • 2022 is meteen ook het laatste jaar van de sloop- en heropbouwpremie.

Let wel op: in de loop van de tweede helft van 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies voor renovatie en energiebesparende investeringen zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen.

Verder gelden er ook nog deze wijzigingen:

  • Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst. Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten worden verwijderd en het volledige asbesthoudende dakdeel moet worden vernieuwd.
  • Vanaf 1 januari 2022 zal het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten zijn om nog een stookolieketel te plaatsen als in uw straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.
  • Het premiebedrag voor een thuisbatterij daalt verder naar 1725 euro.
  • Wie nieuw bouwt, ziet de normen ook weer verstrengen. Na de verstrenging van het E-peil naar E30 begin 2021 zal het S-peil vanaf 1 januari 2022 verstrengen van S31 naar S28. Het S-peil geeft de milieuvriendelijkheid van de bouwschil weer.
  • Voor bouwaanvragen vanaf 2022 krijgt u gedurende 5 jaar een vrijstelling op de onroerende voorheffing. Het gaat om een volledige vrijstelling bij E-peil E10 (nu nog E20), en om 50 procent korting bij E20 (nu nog E30).

 

Heeft u nog vragen of wilt u graag extra uitleg? Aarzel zeker niet om ons te contactren of spring even binnen in één van onze kantoren. Ons team staat 24/7 van 9 uur tot 21 uur voor u klaar.