Nieuws

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer:

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001, en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

 

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben.

 

Als koper:

Een kandidaat-koper heeft het recht om te weten waar er asbest zit in het gebouw nog voor hij/zij besluit om een bod uit te brengen. Zo kan hij/zij weten wat de mogelijke impact is op eventuele renovatiekosten. Dit attest mag al tijdens een plaatsbezoek worden ingekeken om de resultaten te overlopen. 

 

Als eigenaar:

De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper:

  • bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning,
  • of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis.

 

Het is de eigenaar die moet beschikken over een asbestattest. Die kan wel een volmacht geven om een inventaris voor het asbestattest te laten opmaken, bijvoorbeeld aan een makelaar of gebouwbeheerder. 

 

Als huurder:

Het is niet de verplichting van een huurder om in te staan voor het asbestattest.  Wanneer een eigenaar beschikt over een asbestattest, moet hij een kopie bezorgen aan de huurder(s). 

 

Gebouwd voor 2001:

Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt. Een asbestattest is dus enkel verplicht bij een gebouw of een deel van een gebouw dat gebouwd is voor 2001

 

Met een oppervlakte van 20 m² of meer:

Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels.
Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig.
Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes optellen. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u toch een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.

 

Bij verkoop of vanaf 2032:

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. Het gaat om een verplichting bij de overdracht onder levenden. Ook een schenking valt daar onder. Een erfenis dan weer niet.

Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest te bezitten.

 

Wat met de gemene delen van een appartementsgebouw?

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

 

Hebt u hierover vragen of wenst u extra informatie? 

Via deze link kan u alle informatie (en updates) omtrent het asbestattest vinden.

U kan ons ook altijd contacteren! We zijn 7/7 van 9u00 tot 21u00 bereikbaar op 014 48 12 21.


 

Het asbestattest. (z.d.). OVAM Vlaanderen. Geraadpleegd op 16 juli 2022, van https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest; Heb ik een asbestattest nodig? (z.d.). OVAM Vlaanderen. Geraadpleegd op 16 juli 2022, van https://ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig